HI TECH YOUNGJIN FACTORY - THAI NGUYEN

Galaxy Plastic flooring works at the factory Young Jin Taiyuan Hi Tech: