Ron hàn nhiệt sàn vinyl

Ron hàn nhiệt sàn vinyl

Ron hàn nhiệt sàn vinyl

6,000 VNĐ

China

Ron hàn nhiệt sàn vinyl được sử dụng để hàn khít các mối nối giữa các tấm sàn vinyl dạng tấm và dạng cuộn.
Ron hàn có dạng nhựa dẻo, đường kính 3-4mm đóng gói theo cuộn
Product description
Ron hàn nhiệt sàn vinyl được sử dụng để hàn khít các mối nối giữa các tấm sàn vinyl dạng tấm và dạng cuộn.