Carpet Welcome

Thảm Wellcome

Carpet Welcome

250,000 VNĐ

  • Red

  • Gray

Product description
Premium carpet welcome by Taiwanese imports.
 
Unit cost excluding VAT 10%
Excluding shipping costs
Tên hàng Đơn vị tính Số Lượng Đơn Giá Thành Tiền
Thảm wellcome 0,8x1,2m Tấm 01 350.000 350.000
Thảm wellcome 1,2x1,5m Tấm 01 450.000 450.000
Thảm wellcome 1,2x1,7m Tấm 01 500.000 500.000