Nhà máy Amo - Vina - Vĩnh Phúc

Hoàn thiện gạch nhựa Hanwha Deluxe nhập khẩu Hàn Quốc tại nhà máy Amo - Vina.
IBT - Hoàng Hà được chủ đầu tư lựa chọn là nhà cung cấp và thi công gạch nhựa Hanwha Deluxe nhập khẩu Hàn Quốc cho toàn bộ dự án.
Khối lượng > 3.000m2
Đã được IBT nhập khẩu và thi công hoàn thành kịp thời tiến độ chủ đầu tư đề ra.
Sản phẩm được đánh giá rất cao từ chủ đầu tư và tổn thầu.