Nhà máy BangJoo

Hoàn thiện nhà máy BangJoo Việt Nam tại KCN Bá Thiện - Vĩnh Phúc
Toàn bộ công trình được lót sàn bằng sàn nhựa Hanwha nhập khẩu Hàn Quốc.