Sàn vinyl cho khu vui chơi trẻ em by Gerflor

Sàn vinyl cho khu vui chơi trẻ em by Gerflor

U Life Amusement Park is an indoor playground focusing on the experience and growth of teenagers and children.
Project name: U Life Amusement Park
Product used: Transit Classic
Location: Changchun, China…
Xem thêm
Công viên giải trí U Life là một sân chơi trong nhà tập trung vào trải nghiệm và sự phát triển của thanh thiếu niên và trẻ em.
Tên dự án: Công viên giải trí U Life
Sản phẩm được sử dụng: Transit Classic
Địa điểm: Changchun, Trung Quốc