Tập đoàn FPT

Toàn bộ sàn tầng 7 và 10 tòa nhà 25 Duy Tân, tâng 9 và 13 tòa nhà Dầu Khí Trung Kinh được chủ đầu tư FPT sử dụng sàn nhựa Hanwha MTW 4472 và MTW 4496 để lót sàn cho công trình.
Hoàng Hà ( IBT ) là nhà thầu cung cấp và thi công.