Thông báo lịch du lịch hè 2019

THÔNG BÁO
LỊCH DU LỊCH HÈ 
Năm 2019

Kính gửi: Quý  Đại lý, Quý Khách hàng

IBT xin cảm ơn Quý khách hàng đã luôn tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua, chúng tôi xin thông báo lịch nghỉ du lịch hè năm 2019 như sau :

LỊCH DU LỊCH HÈ 2019

Theo kế hoạch hoạt động thường niên hàng năm, công ty IBT tổ chức nghỉ và du lịch hè cho CBCNV công ty từ ngày 05/07 – đến hết ngày 07/07/2019. Trong thời gian này các hoạt động nhập, xuất hàng, sẽ tạm dừng từ ngày 05/07 – đến hết ngày 07/07/2019 .

Từ ngày 08/07/2019 các hoạt động sẽ trở lại bình thường. 
Kính mong Quý khách hàng và Quý đại lý sắp xếp thời gian để đảm bảo công việc .

Trân trọng .